020 2050 485

Groen zonder extra kosten

Helder over groen.

Nederland heeft een beperkte eigen capaciteit aan daadwerkelijke opwek van groene energie. Als iedere gebruiker groene energie wil, dan is dit simpelweg niet mogelijk met gebruik van de Nederlandse capaciteit. Afgelopen jaar werd 11% van alle elektriciteit opgewekt uit een duurzame energiebron, maar was 37% van de verkochte elektriciteit "groen", hoe kan dat? Om producten groen aan te bieden worden deze door uw leverancier "vergroend" met het inkopen van zogenaamde certificaten uit binnen- en buitenland. Deze certificaten staan los van de daadwerkelijke levering, zodra elektriciteit op het netwerk staat, is deze niet meer traceerbaar naar de bron. U krijgt dus altijd een mix van grijs en groen en nooit energie van de groene bron.

VanHelder® koopt Scandinavische waterkracht certificaten in om uw product betaalbaar te vergroenen. Hiervoor rekenen wij geen extra kosten. Wilt u specifiek Nederlandse groene energie afnemen zoals Hollandse windenergie, neem dan contact met ons op.

Groen zonder extra kosten

Zakelijke groene producten zonder extra kosten, bereken eenvoudig uw nieuwe maandbedrag.

Bereken

Stroometiket 2017 VanHelder®

Energieleveranciers zijn sinds 1 januari 2005 wettelijk verplicht om ieder jaar een stroometiket te verstrekken aan hun klanten. Op dit etiket staat aangegeven welk percentage van de totale hoeveelheid geleverde stroom is opgewekt uit kolen, aardgas, kernenergie of bijvoorbeeld uit hernieuwbare bronnen zoals windenergie en waterkracht. Dit heeft in de meeste gevallen ook invloed op de hoogte van de energietarieven die u betaalt.

VanHelder® heeft in 2017 100% groene stroom geleverd aan haar klanten middels het inkopen van GVO's (Garantie Van Oorsprong), hiervoor hebben wij 70% waterkracht afgeboekt, 28% wind en 2% zon. In onderstaand diagram kunt u zien hoe deze groene stroom is opgewekt.

Waterkracht

Neem gerust contact met ons op.

We staan 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor u klaar.

Direct contact opnemen