020 2050 485

Helder over groen.

In Nederland werkt de levering van groene elektriciteit middels het inkopen van certificaten, zogenaamde Garantie van Oorsprong (GvO’s). Dit systeem is wezenlijk niets anders dan een boekhoudkundige verrekening van energie die door een duurzame energiebron op het net wordt gezet en welke partij deze geproduceerde GvO’s heeft gekocht. Als voorbeeld kunt u een windmolen nemen bij u in de buurt, deze windmolen produceert voor elke MWh een certificaat met een uniek nummer. Op dit certificaat staat vermeld waar de opgewekte energie vandaan komt en met behulp van welke bron de elektriciteit is opgewekt.

Echter wat belangrijk is om te begrijpen, is dat u dus nooit direct elektriciteit krijgt uit de bron van uw keuze, of op basis van het marketingverhaal van de leverancier. U zult altijd energie krijgen uit de bron die het dichtste bij uw meterkast aanwezig is en op het moment dat u elektriciteit afneemt. Met andere woorden als de zon vol schijnt, de buren niet thuis zijn, de zonnecellen van de buren elektriciteit produceren en u de wasmachine aanzet, is de kans erg groot dat u elektriciteit uit de zonnepanelen van de buren ontvangt. Dit staat dus los van het contract dat u met uw energieleverancier heeft afgesloten.

VanHelder® levert zowel groene-, vergroende- als grijze elektriciteit.

Groen zonder extra kosten

Zakelijke groene producten zonder extra kosten, bereken eenvoudig uw maandbedrag.

Bereken

Stroometiket 2017 VanHelder®

Energieleveranciers zijn sinds 1 januari 2005 wettelijk verplicht om ieder jaar een stroometiket te verstrekken aan hun klanten. Op dit etiket staat aangegeven welk percentage van de totale hoeveelheid geleverde stroom is opgewekt uit kolen, aardgas, kernenergie of bijvoorbeeld uit hernieuwbare bronnen zoals windenergie en waterkracht. Dit heeft in de meeste gevallen ook invloed op de hoogte van de energietarieven die u betaalt.

VanHelder® heeft in 2017 100% groene stroom geleverd aan haar klanten middels het inkopen van GVO's (Garantie Van Oorsprong), hiervoor hebben wij 70% waterkracht afgeboekt, 28% wind en 2% zon. In onderstaand diagram kunt u zien hoe deze groene stroom is opgewekt.

Waterkracht

Neem gerust contact met ons op.

We staan 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor u klaar.

Direct contact opnemen