Home > De energiemarkt > Begrippen > Hoe komt de prijs van energie tot stand?

Hoe komt de prijs van energie tot stand?

De prijs van energie hangt af van verschillende variabelen. Dit zijn:

  • De prijs van de grondstoffen zoals gas, olie en kolen;
  • Het politieke klimaat (bijvoorbeeld de relatie tussen het leverende- en het afnemende land);
  • De verhouding tussen de vraag en het aanbod. Wanneer de vraag hoog is en het aanbod schaars, zal de prijs stijgen;
  • Economische ontwikkelingen. Als het goed gaat met de economie, betekend dit vaak dat er een hoge afname van energie is. Dit zorgt ook voor hogere prijzen;
  • Het weer. Wanneer het weinig waait of de zon weinig schijnt, zijn er weinig opbrengsten uit duurzame energiebronnen. Hierdoor stijgt de prijs van elektriciteit;
  • Het weer. In de koude wintermaanden is de vraag naar gas groter. Hierdoor stijgen de prijzen ook;
De energierekening voor een kleinverbruiker is opgebouwd uit verschillende pijlers. Dit zijn:
  • De kosten voor de leverancier. Dit is de hoeveelheid afgenomen gas of elektriciteit maal de afgesproken prijs per kWh of per m³ + de vastrechtkosten;
  • De netwerkkosten. Dit zijn de kosten voor de aansluiting op het energienet en de transportkosten;
  • De Opslag Duurzame Energie (ODE) en de energiebelasting (EB). Dit zijn door de overheid bepaalde heffingen;
  • De BTW.


Een grootverbruiker krijgt een aparte rekening van de netbeheerder en de meetverantwoordelijke.

Bereken uw maandbedrag Heldere berekening voor uw bedrijf

Bereken

Neem gerust contact met ons op.

We staan 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor u klaar.

Direct contact opnemen