Home > De energiemarkt > Begrippen > Salderen

Salderen

Op de energierekening van VanHelder® staat de hoeveelheid elektriciteit die u heeft verbruikt. Indien u kleinverbruiker bent wordt daarvan de energie die u heeft teruggeleverd afgetrokken. Deze aftreksom heet salderen. Niet alle energie die u terug levert telt mee voor het salderen. Er is een grens vastgesteld. Dit heet de salderingsgrens. U moet de elektriciteit via dezelfde aansluiting terugleveren als waarmee de leverancier u elektriciteit levert. Alleen dan is saldering mogelijk. Deze regels gelden alleen voor kleinverbruikers. Bent u grootverbruiker dan sluit u met VanHelder® apart een terugleveringscontract af. Voor teruglevering heeft u wel een brutoproductiemeter nodig.

Per 1 januari 2014 zijn de regels over salderen en terugleveren veranderd. De wet is daarvoor aangepast: art. 31c elektriciteitswet 1998. De belangrijkste wijziging is dat u voorheen tot 5.000 kWh teruggeleverde elektriciteit van uw eigen verbruik mocht aftrekken. Nu is de salderingsgrens de hoeveelheid energie die u van VanHelder® geleverd heeft gekregen. Dat kan dus ook meer dan 5000 kWh per jaar zijn.

Bereken uw maandbedrag Heldere berekening voor uw bedrijf

Bereken

Neem gerust contact met ons op.

We staan 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor u klaar.

Direct contact opnemen